2009.07.15.
Baby Reina / Reina baba
Photo by Varga Adrienn